بهزاد پکس

چطور ذهن‌های بسته دیگران را برای پذیرش ایده‌هایمان باز کنیم؟

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
لطفا یک افزونه تاریخ نصب کنید.لطفا منتظر باشید…